home

 

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง (SAFE)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สาย พง.5007 แยกถนน อบจ.พังงา – บ้านบางทอง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 03 ธ.ค. 2562 15:45

แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างยั่งยื่น ครั้งที่ 5 ( Mis For Sustainable Rood Safety ) ในพื้นที่ จังหวัดพังงา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา และ นายอดิศัย ทองไทย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 5 ( Mis For Sustainable Rood Safety ) ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา  

วันที่ : 03 ธ.ค. 2562 15:30

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ งานทำความสะอาดรางระบายน้ำข้างทาง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำข้างทาง สาย พง.3016 แยก ทล.402 – บ้านทุ่งโพธิ์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 16:30

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ปรับปรุงหลักนำโค้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย พง.1004 แยก ทล.4 – บ้านคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 16:30

ขทช.พังงาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงาพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและหน้าศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในบริเวณนั้นๆต่อไป  

วันที่ : 29 พ.ย. 2562 16:30

ข่าวทั้งหมด
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ : 18 พ.ย. 2562 14:00

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา
ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต-10,ต-33) สาย พง.5007 แยกถนน อบจ.พังงา – บ้านบางทอง
อ.ตะกั่วทุ่ง,ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

 

วันที่ : 21 ต.ค. 2562 16:15

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ : 15 ต.ค. 2562 19:00

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ : 13 ก.ย. 2562 13:00

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:00

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ : 10 ก.ค. 2562 11:30

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 62

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2562

วันที่ : 25 มิ.ย. 2562 11:15

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ : 14 พ.ค. 2562 10:00

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 62

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่ : 11 เม.ย. 2562 18:30

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62

วันที่ : 12 มี.ค. 2562 15:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

home