home

 

งานตัดหญ้าสองข้างทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สาย พง.1001แยก ทล.4 – บ้านป่ากอ ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:45

ซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สาย พง.1005  แยก ทล.4 - บ้านบางไทร ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:45

ปรับปรุงหลักนำโค้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย พง.4003 แยก ทล.4240 – บ้านปลายห้าง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต - 9 และ ต – 63 , ต – 66) สาย พง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 – น้ำตกแสงทอง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต - 13 และ ต - 14) สาย พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ข่าวทั้งหมด
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 62

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม  2562

วันที่ : 25 มิ.ย. 2562 11:15

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ : 14 พ.ค. 2562 10:00

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 62

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่ : 11 เม.ย. 2562 18:30

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 62

วันที่ : 12 มี.ค. 2562 15:45

รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2562

รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2562

วันที่ : 11 ก.พ. 2562 17:00

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธ.ค. 61

วันที่ : 09 ม.ค. 2562 11:00

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พ.ย. 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พ.ย. 61

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561 14:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 14:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ต.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ต.ค.61

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 14:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา

 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 

 

 

home