home

 

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง (SAFE)

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สาย พง.5007 แยกถนน อบจ.พังงา – บ้านบางทอง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 03 ธ.ค. 2562 15:45

แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างยั่งยื่น ครั้งที่ 5 ( Mis For Sustainable Rood Safety ) ในพื้นที่ จังหวัดพังงา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา และ นายอดิศัย ทองไทย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 5 ( Mis For Sustainable Rood Safety ) ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา  

วันที่ : 03 ธ.ค. 2562 15:30

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ งานทำความสะอาดรางระบายน้ำข้างทาง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำข้างทาง สาย พง.3016 แยก ทล.402 – บ้านทุ่งโพธิ์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 16:30

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ปรับปรุงหลักนำโค้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย พง.1004 แยก ทล.4 – บ้านคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 16:30

ขทช.พังงาลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงาพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองและหน้าศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในบริเวณนั้นๆต่อไป  

วันที่ : 29 พ.ย. 2562 16:30

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มี.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มี.ค.61

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 11:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เปิดรับสมัครงาน

จำนวนหลายอัตรา

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 14:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.พ.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.พ.61

วันที่ : 15 มี.ค. 2561 09:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ม.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ม.ค.61

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 15:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

วันที่ : 08 ก.พ. 2561 13:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 23 ม.ค. 2561 15:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธ.ค.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธ.ค.60

วันที่ : 15 ม.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วันที่ : 12 ม.ค. 2561 14:15

logo
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วันที่ : 10 ม.ค. 2561 13:45

logo
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

วันที่ : 19 ธ.ค. 2560 14:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

home