home

 

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ปรับปรุงหลักกิโล

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย พง.4008 แยก ทล.4311 – บ้านบางพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 16:30

แขวงทางหลวงชนบทพังงาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทพังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยมีนายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทกระบี่  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 16:15

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร (ต-64 , ต-67) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ที่ได้รับการชี้เป้า จากสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ปี 2562 (ไตรมาส 4) สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 15:15

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ งานตัดหญ้าสองข้างทาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองนางย่อน (พง.013)   ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้เส้นทาง    

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 16:00

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนิน รายการหมอทาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินรายการวิทยุ ทช.หมอทาง - กฎหมายทางหลวงชนบทเรื่อง 1.การบังคับคดี - ข่าวสารจากกรมทางหลวงชนบท 1.ทช จัดโครงการ “การบริหารงานแขวงทางหลวงชนบท ปี 2562” - ข่าวสารแขวงทางหลวงชนบทพังงา 1.ความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทในสังกัดฯ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ สถานีวิทยุ พิงงาเรดิโอ FM 93.75 MHz. ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 15:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.61

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 11:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงา ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 15:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พ.ค.61

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 22:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เม.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เม.ย.61

วันที่ : 15 พ.ค. 2561 15:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง หลายอัตรา

วันที่ : 08 พ.ค. 2561 10:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มี.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มี.ค.61

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 11:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เปิดรับสมัครงาน

จำนวนหลายอัตรา

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 14:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.พ.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.พ.61

วันที่ : 15 มี.ค. 2561 09:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ม.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ม.ค.61

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 15:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

home