home

 

งานตัดหญ้าสองข้างทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สาย พง.1001แยก ทล.4 – บ้านป่ากอ ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:45

ซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สาย พง.1005  แยก ทล.4 - บ้านบางไทร ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:45

ปรับปรุงหลักนำโค้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย พง.4003 แยก ทล.4240 – บ้านปลายห้าง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต - 9 และ ต – 63 , ต – 66) สาย พง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 – น้ำตกแสงทอง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต - 13 และ ต - 14) สาย พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ข่าวทั้งหมด
logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงา ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 23 ก.ค. 2561 15:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พ.ค.61

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 22:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เม.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เม.ย.61

วันที่ : 15 พ.ค. 2561 15:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง หลายอัตรา

วันที่ : 08 พ.ค. 2561 10:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มี.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มี.ค.61

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 11:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทพังงา เปิดรับสมัครงาน

จำนวนหลายอัตรา

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 14:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.พ.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.พ.61

วันที่ : 15 มี.ค. 2561 09:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ม.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ม.ค.61

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 15:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

วันที่ : 08 ก.พ. 2561 13:45

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 23 ม.ค. 2561 15:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 

 

 

home