home

 

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ ปรับปรุงหลักกิโล

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย พง.4008 แยก ทล.4311 – บ้านบางพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 16:30

แขวงทางหลวงชนบทพังงาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทพังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยมีนายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทกระบี่  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 16:15

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร (ต-64 , ต-67) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ที่ได้รับการชี้เป้า จากสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ปี 2562 (ไตรมาส 4) สาย พง.1004 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 15:15

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนินการ งานตัดหญ้าสองข้างทาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองนางย่อน (พง.013)   ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้เส้นทาง    

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 16:00

แขวงทางหลวงชนบทพังงาดำเนิน รายการหมอทาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินรายการวิทยุ ทช.หมอทาง - กฎหมายทางหลวงชนบทเรื่อง 1.การบังคับคดี - ข่าวสารจากกรมทางหลวงชนบท 1.ทช จัดโครงการ “การบริหารงานแขวงทางหลวงชนบท ปี 2562” - ข่าวสารแขวงทางหลวงชนบทพังงา 1.ความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทในสังกัดฯ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ สถานีวิทยุ พิงงาเรดิโอ FM 93.75 MHz. ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

วันที่ : 23 ส.ค. 2562 15:15

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ต.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ต.ค.61

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 14:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา

 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 11:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

วันที่ : 11 ต.ค. 2561 15:00

logo
สิทธิมนุษย์ชน

สิทธิมนุษย์ชน

วันที่ : 03 ต.ค. 2561 10:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 02 ต.ค. 2561 12:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ส.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ส.ค.61

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 15:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)          จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป (ช่างเครื่องกล)    จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป                             จำนวน 5 อัตรา

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง          นายช่างโยธา                                           จำนวน 1 อัตรา
                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 14:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ค.61

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 09:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

รายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 13:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

home