home

 

งานตัดหญ้าสองข้างทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทาง สาย พง.1001แยก ทล.4 – บ้านป่ากอ ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:45

ซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สาย พง.1005  แยก ทล.4 - บ้านบางไทร ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:45

ปรับปรุงหลักนำโค้ง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ทำการปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย พง.4003 แยก ทล.4240 – บ้านปลายห้าง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต - 9 และ ต – 63 , ต – 66) สาย พง.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4090 – น้ำตกแสงทอง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ปรับปรุงป้ายจราจร

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจร (ต - 13 และ ต - 14) สาย พง.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 21:30

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

วันที่ : 11 ต.ค. 2561 15:00

logo
สิทธิมนุษย์ชน

สิทธิมนุษย์ชน

วันที่ : 03 ต.ค. 2561 10:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 02 ต.ค. 2561 12:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ส.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ส.ค.61

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 15:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)          จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป (ช่างเครื่องกล)    จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป                             จำนวน 5 อัตรา

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง          นายช่างโยธา                                           จำนวน 1 อัตรา
                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 14:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ค.61

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 09:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

รายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 13:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.61

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 11:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 

 

 

home