home

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ทช.

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายดำรงศักดิ์ คงช่วย ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ทช.โดยมีนาย พงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ณ แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ : 24 ส.ค. 2559 14:30

แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ 11 สิงหาคม 2559  นายธีระเดช คำเลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นางลักษณา เพชรศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีการจัดส่งผู้เรียนออกฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ให้มีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรม ชงโค เมาท์เท่น วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 13:45

แขวงทางหลวงชนบทพังงา ป้องกันอุทกภัยต้นไม้ล้มปิดกั้นการจราจร

วันที่ 10 สิงหาคม 2559  ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมกับ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เปิดการจราจร เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ต้นไม้ล้มขวางถนน ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ สาย พง.5007 แยกถนน อบจ.พังงา – บ้านบางทอง อำเภอตะกั่วทุ่ง,ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 09:00

แขวงทางหลวงชนบทพังงา ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ติดตามงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559  นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ติดตามงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ พร้อมมอบนโยบาย ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ โรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ : 02 ส.ค. 2559 14:45

แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  นายธีระเดช คำเลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 14:15

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท

โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 06 ก.ค. 2559 17:45

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 25 ก.พ. 2559 13:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 17 ก.พ. 2559 16:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 29 ม.ค. 2559 11:30

logo
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 

วันที่ : 20 พ.ค. 2558 09:30

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามรถ ทักษะ สมรรถนะ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา

 

 

 

 

วันที่ : 06 พ.ค. 2558 09:00

logo
รับสมัครพนักงาน

วันที่ : 21 เม.ย. 2558 16:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home