home

ขทช.พังงา ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ : 13 ต.ค. 2561 20:15

ขทช.พังงา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ : 13 ต.ค. 2561 11:30

ขทช.พังงา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง แขวงทางหลวงชนบทพังงาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ : 13 ต.ค. 2561 11:30

ขทช.พังงา ร่วมประชุมแผนอำนวยความปลอดภัย และประชุมติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมประชุมแผนอำนวยความปลอดภัย และประชุมติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วันที่ : 03 ต.ค. 2561 11:00

ขทช.พังงา ร่วมกับ อส.ทช.พังงา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา อส.ทช. ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมกับอาสาสมัครทางหลวงชนบทพังงา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “สร้างเครือข่ายความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 4/2561 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น โดยมีนายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ย.61

วันที่ : 11 ต.ค. 2561 15:00

logo
สิทธิมนุษย์ชน

สิทธิมนุษย์ชน

วันที่ : 03 ต.ค. 2561 10:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 02 ต.ค. 2561 12:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ส.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ส.ค.61

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 15:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)          จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป (ช่างเครื่องกล)    จำนวน 2 อัตรา
               พนักงานทั่วไป                             จำนวน 5 อัตรา

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 15:00

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง          นายช่างโยธา                                           จำนวน 1 อัตรา
                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 14:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ก.ค.61

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 09:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

รายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 26 ก.ค. 2561 13:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.61

วันที่ : 24 ก.ค. 2561 11:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home