home

แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ก้าวผ่านครึ่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มุ่งสู่การร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเป้าหมายการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนบนทางหลวงชนบท” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 08 ก.ย. 2559 10:45

แขวงทางหลวงชนบทพังงา วางท่อระบายน้ำ

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2559 ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังสองข้างทาง ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังสองข้างทาง  สาย พง.4024 แยก ทล.4090 – บ้านปลายวา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

วันที่ : 07 ก.ย. 2559 15:45

แขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เปิดการจราจร

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทพังงา ร่วมกับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางไทร ลงพื้นที่ สาย พง. 1005 แยกทางหลวง 4 – บ้านบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดำเนินการเปิดการจราจร เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ลมปิดการจราจร ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ

วันที่ : 31 ส.ค. 2559 12:00

แขวงทางหลวงชนบทพังงา มอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทพังงา มอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท  ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 16:30

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ทช.

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายดำรงศักดิ์ คงช่วย ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ทช.โดยมีนาย พงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ณ แขวงทางหลวงชนบทพังงา

วันที่ : 24 ส.ค. 2559 14:30

ข่าวทั้งหมด
logo
โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท

โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 06 ก.ค. 2559 17:45

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 25 ก.พ. 2559 13:15

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 17 ก.พ. 2559 16:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 29 ม.ค. 2559 11:30

logo
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 

วันที่ : 20 พ.ค. 2558 09:30

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามรถ ทักษะ สมรรถนะ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา

 

 

 

 

วันที่ : 06 พ.ค. 2558 09:00

logo
รับสมัครพนักงาน

วันที่ : 21 เม.ย. 2558 16:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home